Lapas karte: Saziņa >> Muzejs

Muzejs

 
 
Muzeja rakstu tematika:

- muzeja jaunumi,  
- pārdomas, ierosmes par apvidus vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeja darbību,
- muzeja darbības atbalsta iespējas,
- ieskats muzeja dzives notikumos,
- atbildes uz Jūsu ierosinājumiem.


Uz tikšanos!
Uz skolu
Sestdien, 7. septembrī.
Dinsberga pamatskolu slēdz 1964.gadā. Tomēr 1843. gadā atvērtā skola tepat pie Kubalu dambja stāv vēl šodien. Kā pēdējos gados parasts pirmajā septembra sestdienā tiek turēta skola agrākiem skolasbērniem. Šoreiz sanākuši vismaz 80.
Valsts karogu pie senā skolas nama paceļ pats pirmais skolnieks, ieradies no Venstpils jau rīta agrumā, Gunars Lakševics. 
Sanākušos uzrunā skolotāji Alfrēds Cipels un Eleonora Šlivka, Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, Kubalu skolas - muzeja vadītājs Ivars Abajs.Pasākuma ievadā ieskats skolas aizsākumos pirms 175 gadiem un skolotāja E.Dinsberga pusmūža gados (1863.-1867.) piedzīvotā atstāsts. *
 
Dziesma 'Uz skolu" (latviešu tautasdziesma Jāzepa Vītola apdarē, Ausekļa vārdi): pie harmonija Dace Šmite, Dundagas pagasta jauktā kora vadītāja. Dzied sanākušie skolasbērni. Skan slavējami, gluži kā Dundagas kora aizsākumā 1869.gadā, kad skolotāja Gustava Trauberga vadībā te notiek pirmie mēģinājumi. 

Skolēnu atmiņu stunda mūs pārsteidz ar skolai veltītām dzejām un Freivaldu dzimtas pārstāvju izpildītu dziesmu.

Par labā rokrakstā (viens pat ar rakstāmmašīnu rakstīts!) izpildītiem atmiņu stāstiem slavējami ir skolnieces Maija Brūvere, Velga Sudmale, Vilma Kukle, Aina Grīnfelde, Skaidrīte Freivalde un skolotājs Alfrēds Cipels. Sava skolas laika piemiņas lietas muzejam dāvina Gunars Lakševics, Maija Brūvere un Brigita Dadze.
Muzejs saglabās nākotnei Jūsu atmiņu stāstus un dāvātās lietas. Muzeja veidotos pasākumos, ekspozīcijās un publikācijās ar tiem varēs iepazīties katrs interesents.
Pasākuma svinīgo daļu noslēdz piemiņas brīdis skolotājam Ernestam Dinsbergam, Kužnieku kapos.
Šodien seno skolu tur muzejs. Esam centušies šos svētkus piepildīt ar izstādi klasē, Jūsu skolas laika ainām lielformāta bildēs un ekskursijām muzeja krātuvēs, ekspozīcijās. Kur tad vēl šovasar tapušās pastaigu takas, skolas maizes krāsnī ceptie speķrauši un Jāņa Gulbja akardeona spēle! 
Arī turpmāk mūsu tikšanās pamats paliks Jūsu cieņa pret savu skolu, Dundagas muižas pirmā skolas nama bagātā vēsture un muzeja uzdevums uzturēt un attīstīt izpratni par novada kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām. 
 
Uz satikšanos, 2014.gada 6.septembrī, pusdienlaikā!
Ivars Abajs.

 
Pateicamies visiem salidojuma norises atbalstītājiem: Dundagas novada saimnieciskajam dienestam (vadītājam Andrim Kojro); Dundagas Kultūras pilij, (direktorei Baibai Dūdai); Dundagas novada Attīstības nodaļai (vadītājam Laurim Laicānam); Dacei Šmitei - par harmonija spēli; žurnālistei Maijai Brūverei, muzikantam Jānim Gulbim, muzeja darbinieku ģimenēm. 

* Ž.Unams. Latviešu tautiskās kustības trimdinieki.
Izglītības Ministrijas mēnešaraksts, Nr.10 (01.10.1933)

Izglītības Ministrijas mēnešaraksts, Nr.11 (01.11.1933)
Izglītības Ministrijas mēnešaraksts, Nr.12 (01.12.1933)
09.09.2013.  |   Sadaļa: Saziņa->Muzejs   |   Komentēt
Saziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 
   Ātram zirgam piešu nevajaga.
   Deviņi amati desmitais bads.
   Iesākumā katrs darbs ir grūts.
   Baro nu suni, kad vilks lopos.

 
Ernst Lipenberg iz Jaunzemiem
Proves raksti, 1896.
1
2
3