Lapas karte: Saziņa >> Muzejs

Muzejs

 
 
Muzeja rakstu tematika:

- muzeja jaunumi,  
- pārdomas, ierosmes par apvidus vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeja darbību,
- muzeja darbības atbalsta iespējas,
- ieskats muzeja dzives notikumos,
- atbildes uz Jūsu ierosinājumiem.


Uz tikšanos!
Par muzejnakti, kas vēl prātā stāv
"Katram jārisina sava mīkla: ir no svara ikvienam pasacīt,
kas viņš ir, ko viņš var veikt un par ko viņš var kļūt."
Aspazija

16.maija vakarā Kubalu skolā tikās māju ļaudis un sanākušie ciemiņi. Mēs bijām pavisam 47, protams, Raini, Aspaziju un Ernestu Dinsbergu ieskaitot. Tāpat kā mājinieku sarūpēto speķraušu garša katram ir sava, arī tikšanās piedzīvojums mums katram paliek savs.
 
Mēs piedzīvojām, varbūt pārdzīvojām, proves rakstus, Dinsberga pamatskolas Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumus, Dinsberga un Raiņa laika ritējumu, mūsu tālo ciemiņu atziņas un kopīgi radījām izstādi "Rains? Kas viš tāds i?". 
 
Dzimto valodu turēt katram ir gods. Kubalu skolas tuvumā dzīvojošo apziņā vēl šodien "Rains paties i " . Šo proves rakstos un izstādē apliecināto atziņu muzejs glabās nākotnei.
 
Pateicos ciemiņiem par uzticēšanos un kopīgi radīto piedzīvojumu, Dacei par dziesmām ar Dinsberga un Raiņa vārdiem harmonija spēles pavadījumā, Aivaram par izstādes "Rains? Kas viš tāds i?" sagatavošanu, Dundagas novada centrālai bibliotēkai un Latvijas Nacionālai bibliotēkai par grāmatām izstādei "Mans grāmatu plaukts", Rakstniecības un mūzikas muzejam par attēliem izstādei "Laikabiedri", Dinsberga pamatskolas skolotājiem Sofijai Dravniecei, Katrīnei Vītolai, Oskaram Beikmanim un Emmai Jāvaldei (Biķei) par Raiņa un Aspazijas dzejoļu izvēli, Talsu novada muzejam par atbalstu izstāžu veidošanā, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (Misiņa bibliotēkas) atsaucīgajiem darbiniekiem un mājiniekiem - Guntai un Mārītei.

Uz tikšanos!
Ivars
20.05.2015.  |   Sadaļa: Saziņa->Muzejs   |   Komentēt
Saziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Divi suņi pie kaula nepaliek draugi.
   Lēnas avis vienas kūtīs saderās.
   Tev būs tēvu un māti godā turēt.
   Rokas klēpī nepeln maizi.
   Pēc lietus atkal saule spīd.
Kārl Neiland
Proves raksti, 1845.
1
2
3