Lapas karte: Saziņa >> Muzejs

Muzejs

 
 
Muzeja rakstu tematika:

- muzeja jaunumi,  
- pārdomas, ierosmes par apvidus vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeja darbību,
- muzeja darbības atbalsta iespējas,
- ieskats muzeja dzives notikumos,
- atbildes uz Jūsu ierosinājumiem.


Uz tikšanos!
Gremdējoties atmiņās
Šis gads Kubalu skolai – muzejam ir nozīmīgs – 13. maijā apritēs 45 gadi kopš tā dibināšanas 1972. gadā. 1842.gadā uzceltajam skolas namam šogad jau 175! Jau 25 gadus muzejs ir Dundagas pašvaldības pārziņā. Skolas nama un muzeja svētku pasākumu plānojam vasarā. Šoreiz vēlējāmies ielūkoties pārmaiņu laikā, kad skola te likvidēta, bet muzejs vēl nav izveidots. 

24. februārī Kubalu skolā – muzejā pulcējās viesi, lai ne tikai klausītos citu atmiņās, bet arī dalītos ar savām par laika periodu no 1964  - 1972. gadam, kad Dinsberga pamatskolu pēkšņi slēdz un ēka paliek tukša. Tomēr ne uz ilgu laiku – pavisam drīz to pārņem Dundagas MRS un veic pārbūves, lai šeit izmitinātu MRS darbiniekus un viesstrādniekus.

Pāris dienas pēc skolas slēgšanas, 1964. gada 3. septembrī, šeit ierodas rakstnieks Herberts Dorbe. Skola ir slēgta, Ernesta Dinsberga piemiņas lietu turpmākais liktenis ir nezināms. Rakstnieks cenšas pievērst gan Dundagas skolas, Rakstnieku Savienības un muzeju uzmanību skolas stāvoklim, un Ernesta Dinsberga lietām, kas ēkā vēl glabājas. Ceļš nav viegls, jo vēl 1967. gadā nekas daudz nav mainījies. Par to rakstos izsakās arī Imants Ziedonis pēc viesošanās skolas ēkā: “Māja tagad nodota Dundagas MRS. Te dzīvo šoferi un buldozeristi ar ģimenēm, māja izremontēta (protams, dzīvokļiem), vecais manteļskurstenis gan, kā par brīnumu izgāzts nav. Augšstāvā vēl saglabājusies arī Dinsberģa istaba. Lai nokļūtu tajā, jālaipo pa izmētātu skolas burtnīcu un vecu grāmatu klājienu…” (Ziedonis, I., (1970) Kurzemīte).  Tomēr nemaz ilgi nav jāgaida līdz skolas ēka iegūst valsts nozīmes vēstures pieminekļa statusu (1967. gada 29. decembrī). Ar Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja, J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja un tā darbinieces Saulcerītes Vieses palīdzību sāk Dinsberga muzeja iekārtošanu 1878. gadā ēkas bēniņos izveidotā Dinsberga vecumdienu dzīvoklī. Lielu pienesumu sniedz Dundagas iedzīvotāji dāvinot E. Dinsberga saglabātās lietas.

Starp vakara viesiem bija agrākie skolnieki, kas varēja stāstīt gan kā skolā izskatījies, gan cik neziņas pilni bijuši, kad to slēdza. Linards Auziņš šeit ne tikai mācījās, bet arī dzīvoja, kad ēkā ierīkoja dzīvokļus Dundagas MRS viesstrādniekiem. Uzzinājām, ka šeit dzīvojušas sešas ģimenes, tajā skaitā viena no Lietuvas un viena no Ukrainas.

Anna Rasa, Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja bijusī direktore, stāstīja par darbu pie skolas ēkas vēstures pieminekļa statusa nodibināšanas, muzeja materiālu vākšanas. Muzeja ekspozīcijas iekārtoja Saulcerīte Viese. Viņa Dinsberga augšistabas dzīvoklī uzbūra klātbūtnes efektu, kādu muzejos prot radīt tikai retais.

Sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās pasākumā un dalījās ar savām atmiņām. Īpašs paldies Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja bijušai direktorei Annai Rasai, agrākajiem skolniekiem Linardam Auziņam, Slavikam Mozoļevam, kas pastāstīja par skolas beigu  posmu un dzīvi skolas ēkā. Paldies Pēterim Cielavam par ierašanos un dalīšanos atmiņās par skolas pārbūves laiku un centieniem saglabāt ēkas vēsturisko vērtību. Tāpat jāsaka paldies arī citiem Dinsberga pamatskolas skolniekiem, kas ļāva spilgtāk iztēloties skolu 20.gs vidū.

Pateicības vēl LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļai, LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkai, Ventspils zonālajam valsts arhīvam, Dundagas novada Saimnieciskajam dienestam, biedrībai Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai, Elmai Zadiņai. 

Atmiņu stāstu audioierakstus glabāsim muzeja krājumā.


Kubalu skolas – muzeja vecākā speciāliste
Marta Ratkeviča
02.03.2017.  |   Sadaļa: Saziņa->Muzejs   |   Komentēt
Saziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Kas skolu atstājis nevaid palicis jo
   gudrs savā prātā nedz jo dievbijīgs
   un jo mīlīgs savā sirdī tas lai
   nevienam neteic ka skolā ir bijis jo 
   viņš tam namam padara kaunu.
Kārl Krauze
Proves raksti, 1844.
1
2
3