Lapas karte: Uzziņa >> Dundagas izloksne

Dundagas izloksne

 
 
Skani, skani allažiņ,
Mīļā mātes valodiņ!
Kāpi ār' no veciem kaktiem,

Vec' aizmirsta dziesmiņa!
Atskani iekš tautas-rakstiem,
Ziedi katrā sirsniņā!
     E.Dinsbergs. Mātes valoda // Mājas Viesis. Pielikums - 1879.-Nr.43
 
1995.gadā, izdodot Sofijas Dravnieces "Atmiņas", muzejs pievēršas Dundagas izloksnes kā apvidus kultūrvēstures mantojuma vērtības saglabāšanai. 2008.gadā muzejā notiek Latvijas universitātes Latviešu valodas institūtā izdotās grāmatas S.Dravniece "Dundagas izloksnes teksti" atvēršanas svētki. Muzeja veidotajos pasākumos bieži vien skan dundzinieku dzimtā valoda.

Izloksnes piemēri iekļauti arī muzeja izdevumos "Dundagas apvidus folklora. Ernesta Dinsberga devums" (2005.) un "Dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas par sava laika sabiedrību un tās attīstības iespējām" (2011.) .

Dundadznieks Vilnis Mitlers (1930. - 2012.) mūža nogalē dāvināja muzejam savu, turpat 20 gados apkopoto, izloksnes vārdu, atmiņu stāstu un izteicienu krājumu. Autora novēlējumu nodot šo darbu sabiedrībai ir īstenojies!

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāa fonda finansiālam atbalstam, sagatavots un 2015.gada nogalē izdots Kubalu skolas - muzeja III rakstu  krājums «Vilnis Mitlers. Dundznik valad». Izdevums būs pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Latvijas centrālajās novadu bibliotēkās, kā arī Dundagas, Talsu un Ventspils centrālajās, novadu un skolu bibliotēkās. Elektroniskā formātā grāmata lasāma tepat muzeja mājas lapā.
Priecāsimies par lasītāju lietišķiem ieteikumiem, uzrādītajām kļūdām un ierosinājumiem vārdu krājuma papildināšanai.

Kubalu skolas - muzeja raksti. III. burtnīca
Vilnis Mitlers Dundznik valad
Mežsausterē, 2015.


Par vērtīgiem ierosinājumiem un profesionālu atbalstu valodas pareizrakstībā un jēdzienu skaidrojumos pateicamies izdevuma literārajam redaktoram Alnim Auziņam. Palīdzību izdevuma veidošanā sniegušas muzeja darbinieces, labas Dundagas izloksnes zinātājas, Ilma Dišlere un Mārīte Jurča. Ar autora dzīvesbiedres Guntas Mitleres atbalstu izdevums papildināts ar attēliem no V.Mitlera personīgā arhīva.

Viļņa Mitlera paliekošo devumu Dundagas sabiedrībai apliecina pašvaldības izteiktā atzinība "Par mūža ieguldījumu Dundagas pagastam" (1997.) . Par izdevuma autoru publicēts pašvaldības laikrakstos Dundagas Pagasta Ziņas (1997.) un Dundadznieks (2013.). 
 
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Sēšana nav tik grūta kā pļaušana.
   Prieki ir dzestra ēna, kurā ceļinieks
   var izdusēties, bet nekad pavisam
   palikt.  Zināšanas ir manta un darbs
   šīs mantas atslēga.
Karlis Šöenster iz Lauksargiem
Proves fraksti, 1896
1
2
3