Lapas karte: Muzejs >> Notikumi >> Rakstu arhivs

2016. gada raksti

Dinsberga skolas salidojums 2016.
3.septembrī Dinsberga skolā atkal svētki – kopā sanāk bijušie skolas bērni.
Ievadot salidojumu, absolventi Rūdolfs Dinsbergs un Maija Brūvere paceļ valsts karogu un pasākuma dalībnieki dzied valsts himnu. Šogad mūsu pirmajam skolotājam Ernestam Dinsbergam – 200. Skolotāja viesistabā sanākušie 35 ciemiņi iepazīst vēl dzimtbūtniecības laikā (1816.) dzimušā Ernesta Dinsberga iespējas un neatlaidīgā darbā, savas prasmes un spējas izkopjot, sasniegto. Lasīšanas stundā “skolēnu” priekšnesumā izskanēja rakstos glabātās E.Dinsberga domas. Atsaucību gūst arī muzeja piedāvājums – saņemt mājupceļam paša izvēlētos rakstnieka domu graudus. Priecājāmies, ka muzeja sarūpētās E.Dinsberga rokrakstu un grāmatu izstādes, sadarbībā ar kolēģiem O.Lutsa muzejā (Igaunijā) veidotā ceļojošā izstāde “Kas vīņ tād i? / Kes nad on?” ir atzinīgi novērtētas. Mūsu ievērojamā novadnieka izvadīšanu no Latviešu biedrības nama Rīgā un pēdējo mājupceļu pieminējām Kužnieku kapos. Pasākuma noslēdza sarunas pie saimniecības ēkā kopīgi klātā svētku galda.
 
Pateicos par atbalstu un līdzdalību pasākuma organizēšanā pašvaldības saimnieciskajam dienestam, Dundagas kultūras pils darbiniekiem, fotogrāfam Visvaldim Biezbārdim, mājas ļaudīm - Guntai un Mārtiņam, muzeja darbiniecēm Martai Ratkevičai un Dacei Savickai. E.Dinsberga grāmatu un rokrakstu izstādes veidotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēku, Talsu novada muzeju un Ventspils muzeju.
 
Uz tikšanos, 2017. gada 2. septembra pusdienlaikā!
 
Kubalu skolas - muzeja vadītājs, Ivars Abajs.
14.09.2016

14.09.2016.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi->Rakstu arhivs   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 
   Kas pusceļā paliek stāvot,
   tam nedzied uzvarēsanas dziesmas.
   Saulei nav jāpalīdz ar skalu uguni.
   Kas vainīgs? Pats vainīgs.
   Laiks ir nauda.
A.Mežgrāv iz Bērtmejiem  
   Proves raksti.
1
2
3