Lapas karte: Muzejs >> Notikumi

Notikumi

 
 
Šeit atradīsiet rakstus par dažādiem muzeja veidotiem notikumiem, kuru dalībnieks Jūs variet būt. Muzeja pasākumi notikuši ne tikai tepat skolas namā, arī Dundagā, Kolkā, Talsos, Ventspilī. Izstādes, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, talkas, plenēri - pulka dažādu piedzīvojumu iespējams muzejā. Jaunie stendi paver iespējas veidot ceļojošas izstādes, kas veltītas novada kultūrvēsturē nozīmīgiem notikumiem.
Vai Jūsu ideja, rosinājums var būt iesākums muzeja notikumam? Protams! Vairums muzeja notikumu ir sadarbības projekti. Uz satikšanos, radot un piedzīvojot jaunus notikumus!
Septembra mēneša priekšmets
Visu vasaru skolas ir stāvējušas vientuļas un tukšas, bet septembri ir laiks, kad tas viss izmainās. Skolā atgriežas bērni piepildot skolas gaiteņus ar jautrām čalām un smiekliem. Skolā atkal sākas rosīga dzīve.
Arī septembra mēneša priekšmets ir saistīts ar mācību gada sākumu un vislabāk mācību sākšanos atspoguļo pats skolas nams. Kubalu skolas nama celtniecība tika uzsākta 1838. gadā un pēc smaga darba 1842. gadā nams tika pabeigts.

Par skolas namu Ernests Dinsbergs ir rakstījis: skolas ēku uzbūvēja 20 asis (120 pēdu) garu, 7 asis (42 p.) platu un 8½ pēdu augstu, pēc tā laika aprēķina ar 10 istabām, vidū skursteni ar plašu uguņa namu. Vienā galā 2 lielas klases istabas, 7 asis garas un 3½ asis platas, katra ar 4 logiem un aiz tām 2 mazie maizes noliekami kambari. Otrā galā 6 istabas, 2 skolēniem priekš gulēšanas un tās 4 skolotājam priekš dzīves. Visas istabas pagatavoja itin parasti: sienmaļus bez izmešanas, tikai šķirbas piesmērēja ar māliem, griestus uzlika vienkārši no nomaļiem, tad visur ar kaļķi izvitēja istabas baltas; krāsnis uzcēla no ķieģeļiem; durvis salīmēja 4 dēļus un iezāģēja šķēršus, kā redzam pie itin prastām mājas ēkām.
Kalējs piesita lakstiņus jeb kā citur sauc klinķus; driķerus pielika tikai kungu pusē pie lielajām ārdurvīm, citur nekur. Nedz logus, nedz durvis iekšpusē nekur nenomālēja.
Logus pēc tā laika vīzes, ietaisīja pamērenus un ar padaudz sliktām glāžu rūtēm, ko gaiss un saule tā sabiezēja un sazaļoja, ka pēc gada laika gandrīz caur nevienu rūti vairs nevarēja nekādu lietu ārpusē skaidri noraudzīt, un skolas istabas stāvēja allaž krēslā kā vecās baznīcās.
Attēlā redzams, kā skolas nams izskatās šodien.
 
Ass = 213,4 cm
 
Dar' man, tēvis, pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt,
Šuj man svārkus, māmuliņa,
Skolā ieti man gribas!
 
Pieloc, māsiņ, skolas somu
Bagātiemi gabaliem:
Vidū maizes riecientiņu,
Apkārt dziesmas, pasakas!
 
Bāliņ, še tev gana taure,
Tautas dziesmu vācele,
Eji tur, kur Meža māte
Lakstīgalai dziesmas māc.
 
Man jāieti skoliņāi,
Gudras ziņas iekrāties,
Pieaugt tautas mīlestībā,
Īstā gara brīvībā.
 
Lielis tapšu, tad es būšu
Tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras braucējiņis,
Kara zirga jājējiņš.
 
Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!

www.facebook.com/kubalmuz/


05.09.2018.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 Viens sunis vien ilgi nerej.
 Kur rūc tur sper.
 Viena aita brēc, visas dabū.
 Lieli alu, nelieli misas.
 Nepārdodi ādas, kad lācis vēl mežā.
Karlis Īvīņ iz Mūrniekiem.
Proves raksti, 1896.
1
2
3