Lapas karte: Skola >> Muižas laiks

Muižas laiks

 
 
1843. - 1918.
 
Muižas centra un tā tuvākās apkārtnes iedzīvotāju vairākām paudzēm Kubalu skola paliek vienīgā izglītības iespēja. Jau 1844.gadā te mācās 70 skolēnu, vēlāk, ap 1870.gadu, skolēnu skaits sasniedz 120. Skolas namā izvietoti skolotāja un palīgskolotāja dzīvokļi, divas mācību klases, skolēnu guļamistabas, telpa skolēnu pārtikas lādēm un skursteņnams. Skolas nama bēniņos dzīvoklis izbūvēts 1878.gadā, skolotājam E.Dinsbergam aizejot pensijā.

Muižas laikā skolotāji (skolas pārziņi) bijuši Ernests Dinsbergs (1838 - 1864), Eihenbergs (1866 - 1867), Ernests Dinsbergs (1868 -1878), Jānis Dreibergs (1879 - 1899), Rūdolfs Lejasozols (1899 - 1909), Jānis Šultners (1909 - 1915).
 
1849.gadā uzceltais stallis iezīmē skolas sētas sākumu: sētā ir divas ēkas un skolotāja E.Dinsberga iekoptais sakņu dārzs, lopu ganīšanai un vasaras barībai (zāles pļaušanai) sāk lietot skolas apkārtējo zemi, ganību un sakņu dārza norobežošanai iekārto žogus. 

1867.gadā nodibinātā pagasta pašvaldība tuvākā apkārtnē, Dundagā (1874.) un Ģibzdē (1881.), uzceļ skolas namus. Tomēr līdz 1909.gadam Kubeles skolas skolēnu skaits pārsniedz 60, skolā strādā divi skolotāji. Vēlāk, līdz 1915.gadam, te skolas bērnus māca skolotājs Jānis Šultners, skolēnu skaits sarucis  (1912.g. - 25). Pirmā pasaules kara laikā skola slēgta, te ierīkota kara gūstekņu nometne. Vēlāk Voldemārs Sevels, skolas pārzinis (1924-1929), raksta: ".. skolā tad arī iznīcinājuši visu, kas bijis vērtīgāks un piederējis pie inventāra vai mācības līdzekļiem. Atstāta tikai no dzeloņdrātīm iežogota skolas ēka."
....................................................................................................................................................................................................................................
 "Jaunā skolas nama iesvētīšana bija nolikta uz 1843. gada 26. janvāri. Gadijās gaužām nelāga laiks: nebija ne sniega, ne sala. Zeme atlaidusies. No lielceļa līdz skolai nebija nekāda ceļa. Tomēr uz skolas nama iesvētīšanas svinībām bij ieradies «gandrīz viss «Dundagas apgabals», kā to raksta E. Dinsbergs savam skolotājam A. Bergmanim Cīravā. Bez Dundagas mācītāja K.Glēzera bija Mazirbes mācītājs Kupfers un Rindas mācītājs Hilners. Vecais Kupfers turējis ievadrunu, pēc tam runājuši Glēzers un Hilners, un vispēdīgi nācies runāt arī E. Dinsbergam. Beidzot nodziedājuši "Gods Dievam visuaugstākam". Pēc tam mācītājs devis visiem atnākušiem ļaudīm glāzi kafijas un gabaliņu baltmaizes, bet vācu kungiem, kas ieradušies no Dundagas, viņš devis glāzi kafijas un cepumus. Pēc tam Dinsbergs sarīkojis saviem kaimiņiem un radiniekiem mazas viesības, šķīrušies tikai otrā rītā, un Dinsbergs ar bērniem ķēries atkal pie skolas darbiem." [1]

“1848.gadā priekš Jurģiem barona kungs Dünsberģi atsaucis, to tā uzrunāja: ”Mīļais Dünsberg! Es jūsu skolmeistera dzīvi esmu nodomājis izgrozīt citādi. Kubeles mājām gribu uzlikt renti un jums došu diptati un algu. Došu jums 50 rubļus algas pa gadu un pārtikšanai (diptati) 12 pūrus rudzu, 4 pūrus iesalu, 5 podus sāls, 1½ pūra pūrus un 1½ pūra zirņu; vienu vecu govi kaušanai un 1 neģērētu ādu pastalām. Tad vēl Kubeles saimniekam jums jānodod 8 birkavas siena un 9 birkavas rudzu un tikpat daudz vasareju salmu un pelavas priekš divām govīm; tās viņam jāgana un jūsu cūkām jāļauj iet uz saviem vaļas laukiem līdz viņa paša cūkām.” [2]

Skolēnu domraksti.
Skolas nama aprakstīšana (1875.).  “Mūsu skolas nams ir viens smuks un skaists nams. Tur mums visiem bērniem jādodas un jāmācās un priecīgi uz priekšu jādzenas… mūsu skolā ir pie sienas četras landkartes zemes upes jūras un ta jopro. Mūsu skolā ir astoņi galdi, tur mums bērniem jāseid un jāmācas, tur mēs uzliekam grāmatas tintes glāzes, štalfederes katus. Mūsu skolā ir viens diž skapis, tur mēs bērni kad pusvēt uz mājām ietam, tad tur saliek grāmatas iekšā. Mūsu skolā ir vienas smukas ērģeles un vēl divi krasni un trīs lažas un divi lampas un trīs dižas melnas tāpeles uz diviem Skolmeisteris raksta priekšā smukrakstu un uz vienu notes. Mūsu skolā ir 10 diži logi.”  [3]

Skola (1878.). “Mājās bērni arvienu mēdz pie krāsns sildīties un kad uznāk lustes, tad izskraidīties ar basām kājām pa sniegu un tad atpakaļ iekšā pie krāsnes. Bet skolā tā nav. Skolā visi bērni sēd uz gariem beņķiem un uzmanīgi klausās, ko skolotājs stāsta par tēvu, par māti, par mīļu Dievu, par sauli un mēnesi un zvaigznēm. Pēc stāstiem iesākas rakstišana. Skolotājs raksta ar krīti uz melnu sienas tāfeli. Burti stāv taisni uz tāfeli kā zaldāti pa rindēm vien. Pēc tam iesākas lasīšana. Visi palocas apakš galda un paņem savas grāmatas. Kad grāmatas smukas, tad arī lustes ir lasīt un arī lasīšana tad daudz labāk veicas. Beidzot nāk rēķināšana. Rēķināšana ir tas grūtākais darbs… Te drīz stundas beidzas un nodziedājuši dziesmu, visi gāja pie pusdienu.”  [3]

1. Sviestiņš J. Dundagā šodien Ernesta Dinsberga skolai 100 gadu svinības. // Ventas Balss - Nr.119 (22.10.1938.)
2. Ernsts Dünsberģis jeb kā tagad raksta Dünsberģa Ernsts. (īss izvilkums iz viņa dzīves apraksta // Latviešu kalendārs ar bildēm 1887. Jelgavā, Apgādāts uz drukāts Zīslaka drukātavā.
3. Dziļleja K. Dünsberga skola // Izglītības Ministraijas Mēnešraksts - Nr.1., Rīga, 1932.) 
Viss raksts
Skola
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 
   Kas pusceļā paliek stāvot,
   tam nedzied uzvarēsanas dziesmas.
   Saulei nav jāpalīdz ar skalu uguni.
   Kas vainīgs? Pats vainīgs.
   Laiks ir nauda.
A.Mežgrāv iz Bērtmejiem  
   Proves raksti.
1
2
3