Lapas karte: Uzziņa >> Vēstures notikumu kalendārs >> Gada kalendārs

Gada kalendārs

Pirms 140 gadiem
Teoloģijas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes profesors Ludvigs Adamovičs "dzimis 1884. g. 23. septembrī Dundagas Kublas skolā kā palīgskolotāja [Jāņa Adamoviča] dēls."
1884.09.23
|
Ludvigs Adamovičs
  -  Jānis Adamovičs
  -  Latvijas Universitāte
  -  Kubalu skola
  -  Sausteres ciems
|
>>
Pirms 150 gadiem
".. [1874.gadā] ar cien. gubernatora [Pauls Fromholds Ignācijs fon Lilienfelds] atvēlēšanu esam ietaisījuši paši [Dundagas] ugunsapdrošināšanas biedrību."
1874.
|
Pauls Fromholds Ignācijs fon Lilienfelds
  -  Dundagas ugunsapdrošināšanas biedrība
  -  Dundaga
|
>>
"Kā atsevišķa būtne esmu ienācis šinī bēdu pasaulē 9.februārī, pulkstens 5 (pēc vecā kalendara) 1874.gadā. Tagad pasē šādi ierakstīts: [Teodors Zaudmans] dzimis 22.februārī 1874.g. Vieta: Dundagas pagasta Lonastu mājās kalpu istabā."
1874.02.22
|
Teodors Zaudmans
  -  Lonasti
|
>>
"Dziedatajiem un klausitajiem par uzmudrinašanu un dziedašanas jaukuma iemīlēšanu dziedataju koris šo pavasar [1874.g] uz pēdejo vasaras svētku dienu [25.maijs] izrīkoja [Puiškalnā] mazus dziedašanas svētkus."
1874.g. pēdējā Vasarsvētku diena
|
Dundagas dziedātāju koris
  -  Puiškalns
|
>>
Pirms 160 gadiem
"17. un 22. janvārī civīlgubernātors otrreiz griežas pie ģenerālgubernātora un 13. martā dod izraidīšanas pavēli, kas 21. martā nolasīta [Ernestam] Dinsberģim, un 1864.gada pūpolu svētdienā 12. aprīlī [21] viņš [Ernests Dinsbergs] devies ceļā uz Jaunjelgavu."
1864.04.12
|
Ernests Dinsbergs
|
>>
"Baltijas ģenerālgubernators, barons Līvens [Vilhelms fon Līvens] [1864.g. 31.okt.] paziņo Kurzemes civilgubernatoram (Brēvernam) [Johans fon Breverns], ka [Ernestam] Dinsbergam atļauts pāriet dzīvot uz Rīgu. .. 1864.g. novembra mēnesī [Ernests Dinsbergs] pārgājis dzīvot uz Rīgu."
1864.g. novembrī
|
Vilhelms fon Līvens
  -  Johans fon Breverns
  -  Ernests Dinsbergs
  -  Rīga
|
>>
Pirms 165 gadiem
Iesvētītas Dundagas baznīcas ērģeles. Tās būvējis Ansis Dinsbergs.
1859.10.06
|
Ansis Dinsbergs
  -  Dundagas ev. lut. baznīca
|
>>
Pirms 170 gadiem
"J. D. [Jānis Dreibergs] dzimis 1854. g. Dundagas Cepeļlejas mazmājā, no kurienes viņa tēvs iet uz tuvāko muižu rijnieku gaitās; vēlāk viņš pāriet uz Cirstu ciemu un dzīvo Rīzemes māju "mazistabā "".
1854.04.14
|
Jānis Dreibergs
  -  Cepeļļejas
  -  Cirstu ciems
  -  Rīgzemes
|
>>
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 
   Kas pusceļā paliek stāvot,
   tam nedzied uzvarēsanas dziesmas.
   Saulei nav jāpalīdz ar skalu uguni.
   Kas vainīgs? Pats vainīgs.
   Laiks ir nauda.
A.Mežgrāv iz Bērtmejiem  
   Proves raksti.
1
2
3