Lapas karte: Skola >> Brīvvalsts gadi

Brīvvalsts gadi

 
 
1919. - 1940.
 
Skola atsāk darboties 1919.gadā ar 28 skolēniem. Pamatskolā mācības notiek četrās klasēs, darbojas arī pirmskola. 
Brīvvalsts laikā visvairāk skolēnu te mācās 1932.gadā - 59.

Neatkarīgas Latvijas laika skolas pārziņi: Kārlis Eihlers (1919 - 1924), Voldemārs Sevels (1924-1929), Oskars Beikmanis (1929 - 1934), Vilhelms Dreimanis (1934 - 1939), Emma Biķe (1937-1938), Sofija Dravniece (1938 - 1945). 

 
Nakšņošana skolā vairs nav noteikta visiem skolēniem, tikai tālāk dzīvojošie bērni paliek skolā visu nedēļu (1940.g. - 28). 

1928.gadā, atzīmējot skolas 90 pastāvēšanas gadus, nomaina muižas ieviesto nosaukumu - Kubeles skola. Turpmāk skolas nosaukumā tās pirmā skolotāja Dinsberga vārds (Dinsberga pamatskola). Latvijas valsts agrārreformas rezultātā ēkas un zemi ap skolu 10 hektāru platībā 1930.gada 18.augustā piešķir Dundagas pagasta pašvaldībai. 

1940.gada vasarā Latvijas valsts tiek okupēta un iekļauta PSRS sastāvā. Noteikta cita mācību programma, nav mācību grāmatu, tomēr rudenī četrās klasēs te mācās 53 bērni. Starp skolas klasēm notiek sociālistiskā sacensība, organizē  pionieru pulciņu.

1941.gada rudenī Latvijas teritorija ir vācu karaspēka okupēta. Otrā pasaules kara gados (1941 - 1945), skola darbu nepārtrauc. Tikai no 06.10.1944. līdz 12.02.1945. skolas telpas aizņem vācu karaspēks. Šajā laikā mācības notiek apkārtnes lauku mājās - Cielavās, Jaunbalsaros un Brīvmežos. 1945.gada pavasarī Dinsberga pamatskolā mācās 50 skolēni. Tuvākā apkārtnē skolas nedarbojas, pamatskolas piecām klasēm vēl pievienotas augstākās - 6. un 7.klase ar 26 skolēniem, skolotājs Pēteris Dambergs. 
....................................................................................................................................................................................................................................

1924.gada skolas mācību programā: latviešu valoda, matemātika, apkārtnes mācība, ticības mācība, dziedāšana, zīmēšana, glītrakstīšana, vingrošana, rokdarbi, ģeogrāfija, vēsture, dabas mācība, vācu valoda.

1935.gada 22.martā skolā dibināts mazpulks „Sēkla” (1936.g. - 16 biedri).

Kopēdināšana skolā pastāv kopš 1936.gada 3.novembra, iepriekš skola bērniem piedāvā karstu ūdeni tējai.
 
1937.gadā Dundagas rajona būvtehniķis secinājis: skolas ēka jau tiktāl nolietojusies, ka lielākus remontus – telpu pārbūvi nemaz nav iespējams izvest.

1938.gada 22.oktobrī Dundagā notiek Dinsberga skolas 100 gadu pastāvēšanas svētki. 

1939.gada 10.janvārī Venspils skolotāju biedrība ierosina uzcelt pie Dinsberga skolas pieminekli "mūsu apriņķa skolas tēvam Ernstam Dinsbergam", dibina pieminekļa fonda komiteju un fonda sākumam ziedo simts latus.

1939./40.gada ziemā izsalušas visas skolas vecā ābeļdārza ābeles. 

1940.gada 28.novembrī skolas pārzine S.Dravniece savā lūgumā pagasta valdei ierosina: „Tā kā ēka ļoti veca un kapitālremontu tur izdarīt neiespējami, tad nepieciešami jau tagad vākt līdzekļus un izstrādāt plānu jaunas skolas ēkas celšanai, .."

Skolas pārzine Sofija Dravniece par 1940./41. mācību gadu: "..Atminu, ka toreiz latviešu valodas mācīšanai ieteica lietot brošūru, kurā stāstīts par Staļina meitu Svetlanu, viņa visādi slavināta un cildināta. .. Gandrīz vai katru nedēļu saņēmu skolu inspektora apkārtrakstu ar dažādiem noteikumiem, ziņojumiem, uzdevumiem, kuri nekavējoties bija jāizpilda un par to visu atkal jāsniedz ziņojumi. Tādi rīkojumi bija gan attiecībā uz skolas dzīvi, kā, piemēram, par sarkanā stūrīša iekārtošanu, sienas avīzes izdošanu katrā klasē, dažādu pulciņu dibināšanu, gan arī vēl par skolas mikrorajonā dzīvojošo analfabētu un to jauniesaucamo, kuri nav beiguši ceturto skolas klasi, apmācīšanu, par krievu valodas kursu organizēšanu." [1]

1941.gada 5.aprīlī laikrakstā "Brīvā Venta" starp citām likvidējamām Ventspils apriņķa skolām norādīta arī Dinsberga pamatskola.


[1]  S.Dravniece. Dinsberga skola. 1940.-1946.gads. // Padomju Karogs. 20.08.1988
Viss raksts
Skola
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
   Dundagā pie Kubulu mājām bija
   nesen uzcelta pirmā pagasta skola,
   kur E. Dinsberģis un F. Mālberģis bija
   skolotāji. Tur nu es sāku iet skolā.
   Tā bija mana pirmā īstā skola.
   [1846. - 1848.]
   Krišjānis Barons. Atmiņas. R., 1924.
1
2
3