Lapas karte: Skola >> Skolotāji >> Visi skolotāji

Visi skolotāji

 
 
Skolotājam Ernestam Dinsbergam ir pulka izcilu sekotāju, kuru devums kultūrvēsturē, pagasta sabiedrības attīstībā vērtējams kā nozīmīgs.
 
Ieskatu skolotāju Frīdriha Mālberga (skolā 1844-50), Gustava Trauberga (1868-71), Jāņa Dreiberga (1873-74; 1879-99), Jāņa Adamoviča (1877-98), Rūdolfa Lejasozola (1899-1909), Jāņa Šultnera (1909-15), Sofijas Dravnieces (1938-45), Pētera Damberga (1944-45), Ernesta Ābola (1955-58) biogrāfijā, rakstu avotos, kas dokumentē paveikto sniegsim turpmāk, šo skolas vēstures tēmu attīstot. 

Skolotāji Kubalu skolā (1838. - 1964.)

Gadi Skolas pārzinis Skolotāji (darba laiks)
1838-42
1843-64
Ernests Dinsbergs Mācības notiek Kubalos agrākajā muižas mežsarga mājā.
1843.gada janvārī pēc Zvaigznes dienas Dinsbergs viens pats
tajā jaunā ēkā uzsāka skolu.
1864.g. Pūpolu svētdienā E.Dinsbergu izsūta uz Jaunjelgavu.

Fridrihs Mālbergs (1844-50),
Krišs Štauers (1851-54),
Fricis Rodīns (1854-58),
Teodors Landsbergs (1859-64).
1866-67 Eichenbergs Ļoti maz skolēnu.
1868-78 Ernests Dinsbergs 1868.g. janvārī pēc Zvaigznes dienas atsākas mācības.
Gustavs Traubergs (1868-71),
Janis Karpovics (1871-73),
Janis Dreibergs (1873-74),
Ansis Zīriņš (1875-76),
Vilis Štauers (1876-77),
Janis Adamovičs (1877-98)
1879-99 Janis Dreibergs Janis Adamovičs (1877-98)
1899-1909 Rūdolfs Lejasozols Kārlis Bernsteins (1898-1900),
Alīse Veidners (1900-09),
Marta Sīpols, ap 1900.g.
1909-15 Jānis Šultners  
1919-24 Kārlis Eihlers Lizete Kristlībs (1919-20),
Sofija Dravnieks (1920-22),
Katrīne Vītols (1922-24)
1924-29 Voldemārs Sevels Aldone Hintenbergs 1928.,
Vera Rollis 1929.
1929-34 Oskars Beikmanis Vilhelms Dreimanis (1930-37),
Irma Leske (1933-34)
1934-37 Vilhelms Dreimanis Emma Jāvalde (Biķe) (1934-37)
1937-38 v.i. Emma Biķe Edīte Bērziņa (1937-38)
1938-45 Sofija Dravniece Emma Biķe (1938-41),
Jūlija Būde (1941-47),
Pēteris Dambergs (1944-45),
Bērziņa Edīte (1940.),
Klāra Freienberga (1945.),
Anna Jāvalde (1945.)
1945-47 Jānis Jansons Sofija Dravniece (1945-49),
Jūlija Būde (1941-47),
A.Cielava (1945-46),
Milda Krišāne (1946-47),
Gregors Savickis (1946-48)
1947-48 v.i. Elza Lindberga Sofija Dravniece (1945-49),
Gregors Savickis (1946-48),
Aina Čulkstene (1947-48)
1948-59 Edgars Osis Sofija Dravniece (1945.-1949.25.03.),
Voldemārs Mauriņš (1948-50),
Hilda Heniņa (1948-50),
Elza Lindberga (1948-52),
Edvarts Eichlers (1948-49) arestēts ziemā,
Marija Grovere (1950),
Jūlijs Znotiņš (1950),
Dz. Jirgensone (1949-51),
Tamāra Valka (1949-54),
Rita Kronberga (1950-53),
Dzidra Frijāre (1950-51),
Klāra Ozoliņa (1950-54),
Dz. Norīte (1950-51),
Jaņina Gradkovska (1951-52),
Austra Balode (1952-55),
Skaidrīte Zeppa (1952-60),
Biruta Krasta (1952-60),
Genovefa Zeļenko (1953-61),
Rasma Cīrule (1954-55),
T. Guseva (1954-56),
Alfrēds Cipels (1955-57),
Ernests Ābols (1955-58),
Elenora Šlivka (1955-62),
Genoveva Andrejeva (1955-59),
Veronika Kalere (1957-58),
V. Gusāre (1958-61),
A. Gvozdeva (1958-60).
1959-61 V.Gusāre Genovefa Zeļenko (1953-61),
A. Gvozdeva (1958-60),
Biruta Krasta (1952-60),
Skaidrīte Zeppa (1952-60),
A. Zigats (1959-60),
Irēna Aparjode (1960-61),
Aleksandrs Kiršteins (1960-64),
Arnolds Ganuļevičs (1960-62),
Elenora Šlivka (1955-62).
1961-64 Genovefa Zeļenko Eleonora Šlivka (1955-62),
Aina Irbiņa (1961.),
Vera Ganuļeviča (1961-62),
Arnolds Ganuļevičs (1960-62),
Aleksandrs Kiršteins (1960-64),
I. Ķīvīte (1962-63).
Viss raksts
Skola
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 Lēna atbilde klusina bardzību.
 Dari ko darīdams, apdomā galu.
 Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst.
 Taisnība ir nemirstama.
Agneze Dreiberg iz Kubeļlu  skolas
Proves raksti, 1896
1
2
3