Lapas karte: Muzejs >> Notikumi >> Rakstu arhivs

2014. gada raksti

2014.gadu iesākot
Jau 1877. gadā kāds Kubalu skolas skolnieks domrakstā par uzvedību skolā piemin „domas sirdī”: „Kad skolmeisters viņus māca, tad visi sasēdās galdos un klausās, ko skolmeistars stāstīs. Viņi visi gan kopā sēž, citi klausās it uzmanīgi bet citi doma uz blēdību, uz pīpu smēķēšanu uz visādiem niķiem, kas to tagad var izteikt. Kad nu skolmeistars prasa viņam, tad tie nu stāv kā stabs. Skolmeistars viņu ķer pie ausīm un tad satricina viņu un ieliek stūrī. Kad viņu no stūri izlaid tad viņš ir jau uzmanīgs. Bet necik ilgi viņam ir ļaunas domas sirdī, viņš nevar atsvabināties no savām nelabām domām, bet kad viņš nevar dabūt pīpi smēķēt, tad viņš ir bāls kā līķis.” *
 
Šodien, iepazīstot pirmo latviešu autora dzejoļu krājumu bērniem**, muzeja ciemiņi it bieži izvēlas dzirdēt E.Dinsberga dzejoli „Sirds”, kas sākas ar vārdiem:
 
Es krūtīs sirdi dzīvu, labu
Un sajūtīgu sajūtu;
Tā vald’ un groza visu dabu,
Ka to, ko gribu, padaru.

 
2014.gadu iesākot, pateicos mūsu draugiem par atbalstu muzeja pasākumos un dāvinājumiem muzeja krājumam !
 
Skaidras domas sirdī, diezgan gribas un dūšas, izsakot tās vārdos un darbos. To vēlu Jums!
 Ivars

* K. Dziļleja. Dünsberga skola. Izglītības Ministrijas mēnešraksts Nr.1, 1932.  

** Dünsberg E. Puķķu=puschķis, ko klausigeem behrneem, kad tee sawu abezeju pabeiguschi, pasneedz E. Dünsberg. Rihga: Ernst Plates, 1873. – 149 lpp.
02.01.2014.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi->Rakstu arhivs   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 Viens sunis vien ilgi nerej.
 Kur rūc tur sper.
 Viena aita brēc, visas dabū.
 Lieli alu, nelieli misas.
 Nepārdodi ādas, kad lācis vēl mežā.
Karlis Īvīņ iz Mūrniekiem.
Proves raksti, 1896.
1
2
3