Lapas karte: Muzejs >> Notikumi >> Rakstu arhivs

2015. gada raksti

Atskats uz Viļņa Mitlera “Dundznik valad” grāmatas atvēršanas svētkiem
Piektdien, 11. decembra vakarā vietējiem novadniekiem labi pazīstamā Viļņa Mitlera grāmatas “Dundznik valad” atvēršanas pasākums pulcēja vairāk kā 30 cilvēku. Grāmata, kas ir Kubalu skolas – muzeja 3. rakstu krājums, izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu un Ivara Abaja cītīgu darbu, vākumu atlasot un kopā liekot. Liels paldies jāsaka arī Alnim Auziņam par  izturību, ķerstot kļūdas un nepilnības tapušajā izdevumā.
Vakara gaitā ar Dundadznieku izloksnes vākumu mūs iepazīstināja LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Brigita Bušmane. Alnis Auziņš, grāmatas literārais redaktors, ciemiņiem pastāstīja par viņa sadarbību ar pašu autoru Vilni Mitleru. Noslēgumā dzirdējām Ivara stāstu par grāmatas kopā likšanu, īsu V. Mitlera biogrāfiju jeb Kas viš i un no kuriens viš tāds i nācs. Kā punkts uz i bija iespēja dzirdēt Vilņa Mitlera balsi, kas tika ierakstīta 2012. gada nogalē, viņam savu izloksnes vākumu nododot muzeja īpašumā.
Pasākuma laikā grāmata tika dāvināta Dundagas novada bibliotēkām un skolām, Dundagas kultūras darbiniekiem, skolotājiem un muzeja draugiem. Lai mazliet iepazīstinātu ar grāmatas saturu lūdzām kādu no ciemiņiem nolasīt vienu no Mitlera atmiņu stāstiem. Šeit mums itin labi līdzēja Lienīte Iesalniece.
Vakara noslēgumā varēja baudīt postfolkloras grupas Vecpilsētas dziedātāji priekšnesumu un baudīt karstu zāļu tēju ar viesu pašu gādātām pļedām un sklanduraušiem.
Grāmata būs lasāma visās Latvijas reģionālajās bibliotēkās, kā arī Dundagas, Talsu un Ventspils novadu skolās un bibliotēkās. Elektroniskā formātā grāmata ir brīvi pieejama muzeja mājas lapā.

Par pasākuma iemūžināšanu fotogrāfijās sakām paldies Dainim Kārkluvalkam. 

19.12.2015.  |  
Viļņa Mitlera grāmatas "Dundznik valad" atvēršanas svētki
Gaidīsim Jūs Kubalu skolas – muzeja rakstu 3. krājuma, Viļņa Mitlera (1930 – 2012) grāmatas «Dundznik valad», atvēršanas svētkos Dundagas novada centrālajā bibliotēkā (2.stāvā) 2015. gada 11. decembrī plkst. 16.00.

Dundadznieks Vilnis Mitlers (1930 – 2012) mūža nogalē dāvināja Kubalu skolai – muzejam savu turpat 20 gados apkopoto izloksnes vārdu, atmiņu stāstu un izteicienu krājumu. Ievērojot autora novēlējumu, piedāvājam šajā izdevumā lasītājam iepazīt 20. gadsimta dundadznieku sarunvalodu, ieskatu V. Mitlera spilgti attēlotājās muižas laika un starpkaru laika neatkarīgās Latvijas zemnieku dzīves norisēs, autora piedzīvotajā.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Tā būs pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Latvijas centrālajās novadu bibliotēkās, kā arī Dundagas, Talsu un Ventspils centrālajās, novadu un skolu bibliotēkās. Elektroniskā formātā grāmata būs lasāma muzeja mājas lapā www.kubalmuz.lv no 11.decembra.

Tepat ju viš i!

Ierosinām ciemiņus draudzīgām vakara sarunām pie tējas krūzes pievienot arī kādu paša ceptu pledu.
01.12.2015.  |  
Ciemos pie kolēģiem Druvienā un Igaunijā

19. novembrī devāmies garajā ceļā no Kubalu skolas–muzeja uz Druvienas vecās skolas muzeju un Palamuses Oskara Lutsa draudzes skolas muzeju Igaunijā, lai dalītos pieredzē un apspriestu iespējamo sadarbību nākamajā 2016. gadā.  Tas mums ir viens no nozīmīgākajiem – Ernsta Dinsberga 200 gadu jubilejas gads.
Vispirms viesojāmies Druvienas vecās skolas muzejā, kur mūs laipni uzņēma muzeja vadītāja Ligita Zvaigznekalne. Pēc Druvienas apmeklējuma devāmies uz Palamusi, kas atrodas apmēram pusstundas braucienā uz ziemeļiem no Tartu. Šeit pašā ciemata sirdī atrodas draudzes skola, kurā mācījies Igaunijā ļoti pazīstamais rakstnieks Oskars Luts (1887–1953). Viņa slavenākā, uz skolas atmiņām balstītā, grāmata “Pavasaris” (Kevade) ir iekļauta Igaunijas skolu programmā, līdzīgi kā Druvienas skolas skolnieka Jāņa Poruka darbs “Kauja pie Knipskas”. Pēc šī darba motīviem vecajā skolā tiek piedāvātas dažādas muzejpedagoģiskās programmas un veidotas ekspozīcijas.
Sekot līdzi braucienam, varat mūsu attēlu galerijā.
04.12.2015.  |  
Krišjānis Barons - no skolas puikas līdz Dainu tēvam
Sestdien, 7. novembrī plkst. 14:00 muzejā rīkosim pasākumu „Krišjānis Barons - no skolas puikas līdz Dainu tēvam”, saistītu ar Krišjāņa Barona pirmajām skolas gaitām šeit, Kubalu skolā.

Dzirdēsiet stāstu par mūsu pazīstamā skolnieka gājumu no pirmās mācību stundas līdz iespējai paveikt ko patiesi lielu un pārlaicīgu. Ļausim iejusties Dundagas apkārtnes dainu vācēju ādā un apjaust dainu garo ceļu no teicēja līdz lasītājiem. Apmeklētāji varēs ieraudzīt skolas namu un sētu ar Krišjāņa Barona acīm, kad tas sāka iet skolā 1845. gadā. Skolas skursteņa namā, kā ierasts, degs dzīvespriecīga uguntiņa un katliņā vārīsies karsta tēja, lai sasildītu nosalušos. 

Dundadzniekiem - plkst. 13.45 no Dundagas vidusskolas uz muzeju aties autobuss.

Uz tikšanos!

Kubalu skolas - muzeja vecākā speciāliste, Marta Ratkeviča
 
P.S Ar citiem pasākumiem, kas saistīti ar Krišjāņa Barona jubileju, varat iepazīties Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā http://memorialiemuzeji.lv/

 
Viss raksts
29.10.2015.  |  
Kā Krišjānis Barons no skolas puikas par Dainu Tēvu tapa
Sestdien, 7. novembrī norisinājās ar Krišjāņa Barona 180 gadu jubileju saistīts pasākums. Ieradās 16 ciemiņi, kas mūsu klases skolas solus piepildīja gluži pilnus.

Pasākumu sākām ar Krišjāņa Barona (1835 – 1923) dzīves teku izzināšanu. Pēc priekšlasījuma bija iespēja izkustēties, apskatot Krišjāņa Barona pirmās īstās skolas – Kubalu skolas – apkārtni viņa acīm, un sasildīties pie ugunskura skursteņnamā. Atgriežoties, visus sagaidīja sveču gaismas pildīta klase, kur pievērsāmies vakara uzdevumam – tautasdziesmu pierakstīšanai. Lai iejustos dainu vācēja ādā, bija nepieciešama tikai apņēmība un dzirdīgas ausis. Teicēja, Mārīte Jurča, bija sagatavojusi vairākas dziesmiņas dundzinieku izloksnē. Tas sarežģīja it kā vienkāršo pierakstīšanas procesu, jo daļa vārdu tik dīvaini šķita, ka jāsaķer galva bija, lai nu saprastu, kā tos pierakstīt. Bet, jāteic, visi godam tika galā ar svarīgo uzdevumu un nodeva vērtīgo guvumu muzeja glabāšanā.

Pasākuma laikā bija apskatāma izstāde ar Krišjāņa Barona un viņa līdzgaitnieku – Friča Brīvzemnieka un Henrija Visendorfa biogrāfijām. Tāpat varēja noskaidrot, kas bijuši tie čaklie ļaudis, kas no Dundagas bija iesūtījuši tautas dziesmas dainu krājējiem un kārtotājiem. Kā izrādās Dundagas devums krājuma izveidē bijis ļoti liels – 2901 dziesma, kas ir ceturtais lielākais skaits mūsdienu Kurzemes teritorijā un 13. lielākais Latvijā. Visvairāk dainu tolaik iesūtījuši Lielvārdnieki – 6126. Pasākuma noslēgumā visi varēja sasildīties ar karstu tēju un iestiprināties ar muzeja maizes krāsnī ceptiem pīrāgiem.

Pateicamies par līdzdalību un iesaistīšanos pasākuma organizēšanā pašvaldības saimnieciskajam dienestam, Dundagas kultūras pilij, Mārītei Jurčai, LFK fondu glabātājai un pētniecei Mārai Vīksnai par vērtīgu ziņu sagādāšanu, LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas un Misiņa bibliotēkas atsaucīgajiem darbiniekiem, mājiniekiem Guntai un Mārtiņam.

Uz tikšanos!
11.11.2015.  |  
Dinsberga skolas salidojums
...
Tas skaistais šaubu laiks,
Vai tas reiz beigsies?
 
Kas to lai zin,
vai saule spīdēs?
  Un ceļš tik tāls …
  Vai klases biedri,
  ar šoreiz nāks?
 
  Kāds esot teicis,
  Ka nebūšot nekas …
 
  Vai pietiks laika izstādei,
  Viss prātā vien vēl stāv!
  Ko teikt vēl skolniekiem,
  Kas sirmām galvām
  Un katru putekli te zin.
 
  Bet piektdien’s vakars pienāks rimts,
  Kā ierasts skolas maizeskrāsns kursies.
  Viss ceļam būs jau gatavs.
  Jo sestdien (5 IX) pusdienlaikā,
  Mums atkal jātiekas.
26.08.2015.  |  
Dinsberga skolas salidojums 2015. (Tikšanās ar skolas biedriem Krišjāni Baronu un Arvīdu Blūmentālu)
5. septembrī Dinsberga skolas bērni atkal āva kājas ceļam uz savu skolu. Daudziem no dzimtajām mājām iestaigātās takas nu kļuvušas par tāliem ceļiem, kas no dažādiem Latvijas novadiem līdz skolas namam mērojami.
 
Ievadot salidojumu, absolventi Ausma Nākuma un Andris Grīnbergs paceļ valsts karogu un pasākuma dalībnieki dzied valsts himnu. 2011. gadā izteiktie vārdi, sanākt katra septembra pirmās sestdienas pusdienlaikā, ir nākuši no sirds un stāv pāri laikam, turpat 60 sanākušo skolēnu ceļa grūtībām.
 
Arī muzejam ir savs pienesums skolas bērnu tikšanās priekam. Šoreiz iepazinām skolasbiedru 1848. gada absolventa Krišjāņa Barona (1835 – 1923) dzīves ceļu līdz Latvju Dainu izdošanai un 1938. gada absolventa Arvīda Blūmentāla (1925 – 2006) skolas gaitas, karā un svešumā piedzīvoto. Atklātā izstāde ilustrē A. Blūmentāla māju sajūtas meklējumus, dzīvojot Austrālijā. Atmiņās par bērnībā Arvīda dzimtajās mājās, Būdenos, pieredzēto dalījās māsīca Ausma Bukovska. Stāstījumu papildināja filmas „Gājiens ar krokodilu”(1995) fragmenti.
Fotogrāfijas muzeja krājumam dāvināja salidojuma dalībnieki Jānis Grīnītis un Irma Brūvere.

Pateicos par atbalstu un līdzdalību pasākuma organizēšanā pašvaldības saimnieciskajam dienestam, Dundagas kultūras pils darbiniekiem, filmas „Gājiens ar krokodilu” režisoram Ivaram Seleckim, žurnālistei un skolas absolventei Maijai Brūverei, skolotājam Alfrēdam Cipelim, Ausmai Bukovskai, koklētāju ansamblim „Dzītari”, fotogrāfam Visvaldim Biezbārdim, mājas ļaudīm - Guntai Abajai un muzeja darbiniecei Mārītei Jurčai.

Uz tikšanos, 2016. gada 3. septembra pusdienlaikā!
 
Kubalu skolas - muzeja vadītājs, Ivars Abajs.
08.09.2015
21.09.2015.  |  
Satikšanās. Ernests Dinsbergs, Rainis un mēs
Muzejnakts - 2015.

Tas spēks, ko neredz pilienā, top liels un stiprs kopumā.
Rainis

Proves raksti.
Izstādes "Laikabiedri" un "Mans grāmatu plaukts".
Satikšanās (1865. - 1902.).
Dzejoļi bērniem.
Rainis - Dinsberga pamatskolā?
Atvadoties: izstāde "Atspulgi" un ceļamaize.
 
Uz tikšanos muzejā 16.maijā (plkst. 19.00-22.00)!
Saziņai: kubalmuz@dundaga.lv, tel. 26332238 (Ivars).
05.05.2015.  |  
Akcija "Rainis un Aspazija klauvē!"
Šā gada Muzeju naktī, 16. maijā, tiks uzsākta jauna akcija “Rainis un Aspazija klauvē!”, visas vasaras garumā rosinot apciemot ne tikai jubilāru Raiņa un Aspazijas, bet arī citu Latvijas rakstnieku, literātu un kultūras darbinieku memoriālos muzejus.
Viss raksts
09.05.2015.  |  
Par muzejnakti, kas vēl prātā stāv
"Katram jārisina sava mīkla: ir no svara ikvienam pasacīt,
kas viņš ir, ko viņš var veikt un par ko viņš var kļūt."
Aspazija

16.maija vakarā Kubalu skolā tikās māju ļaudis un sanākušie ciemiņi. Mēs bijām pavisam 47, protams, Raini, Aspaziju un Ernestu Dinsbergu ieskaitot. Tāpat kā mājinieku sarūpēto speķraušu garša katram ir sava, arī tikšanās piedzīvojums mums katram paliek savs.
 
Mēs piedzīvojām, varbūt pārdzīvojām, proves rakstus, Dinsberga pamatskolas Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumus, Dinsberga un Raiņa laika ritējumu, mūsu tālo ciemiņu atziņas un kopīgi radījām izstādi "Rains? Kas viš tāds i?". 
 
Dzimto valodu turēt katram ir gods. Kubalu skolas tuvumā dzīvojošo apziņā vēl šodien "Rains paties i " . Šo proves rakstos un izstādē apliecināto atziņu muzejs glabās nākotnei.
 
Pateicos ciemiņiem par uzticēšanos un kopīgi radīto piedzīvojumu, Dacei par dziesmām ar Dinsberga un Raiņa vārdiem harmonija spēles pavadījumā, Aivaram par izstādes "Rains? Kas viš tāds i?" sagatavošanu, Dundagas novada centrālai bibliotēkai un Latvijas Nacionālai bibliotēkai par grāmatām izstādei "Mans grāmatu plaukts", Rakstniecības un mūzikas muzejam par attēliem izstādei "Laikabiedri", Dinsberga pamatskolas skolotājiem Sofijai Dravniecei, Katrīnei Vītolai, Oskaram Beikmanim un Emmai Jāvaldei (Biķei) par Raiņa un Aspazijas dzejoļu izvēli, Talsu novada muzejam par atbalstu izstāžu veidošanā, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (Misiņa bibliotēkas) atsaucīgajiem darbiniekiem un mājiniekiem - Guntai un Mārītei.

Uz tikšanos!
Ivars
20.05.2015.  |  
Saule
Pavasarī saule arvien augstāk tecēdama, uzmodina visu dabu. Un jo tā sāk augstāk un siltāk spīdēt, jo visa ziemā nomērdejusēs daba sāk atdzīvoties: putniņi dziedāt, zeme palikt zaļa, lapas plaukt un puķes ziedēt. Pavasaris ir bērniem un visiem dzīvajiem un audzejiem tas mīļākais un patīkamākais gadalaiks. Tad viss ir spirgts un lustīgs. Rudenī saule arvien zemāk tecēdama visu dabu sāk gurdināt un midzināt uz ziemasdusu. Bet pavasarī tā to atkal atmodina un atdzīvina ar jauniem dzīvības spēkiem.
 
Tad putni dzied,
Tad puķes zied,
Sāk visa daba kā no jauna dzīvot
Ir bērniņiem
Tad līdz ar tiem
Tīk laukā būt un līdz ar dabu līgsmot.
 
E. Dünsberg. Bērnu draugs un vadons no ābecejas līdz skolas-maizei, jeb pirma lasama grāmata mājās un skolās. Pirmā daļa. Rīgā, 1878.


24.03.2015.  |  
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Divi suņi pie kaula nepaliek draugi.
   Lēnas avis vienas kūtīs saderās.
   Tev būs tēvu un māti godā turēt.
   Rokas klēpī nepeln maizi.
   Pēc lietus atkal saule spīd.
Kārl Neiland
Proves raksti, 1845.
1
2
3