Lapas karte: Muzejs >> Notikumi >> Rakstu arhivs

2015. gada raksti

Kā Krišjānis Barons no skolas puikas par Dainu Tēvu tapa
Sestdien, 7. novembrī norisinājās ar Krišjāņa Barona 180 gadu jubileju saistīts pasākums. Ieradās 16 ciemiņi, kas mūsu klases skolas solus piepildīja gluži pilnus.

Pasākumu sākām ar Krišjāņa Barona (1835 – 1923) dzīves teku izzināšanu. Pēc priekšlasījuma bija iespēja izkustēties, apskatot Krišjāņa Barona pirmās īstās skolas – Kubalu skolas – apkārtni viņa acīm, un sasildīties pie ugunskura skursteņnamā. Atgriežoties, visus sagaidīja sveču gaismas pildīta klase, kur pievērsāmies vakara uzdevumam – tautasdziesmu pierakstīšanai. Lai iejustos dainu vācēja ādā, bija nepieciešama tikai apņēmība un dzirdīgas ausis. Teicēja, Mārīte Jurča, bija sagatavojusi vairākas dziesmiņas dundzinieku izloksnē. Tas sarežģīja it kā vienkāršo pierakstīšanas procesu, jo daļa vārdu tik dīvaini šķita, ka jāsaķer galva bija, lai nu saprastu, kā tos pierakstīt. Bet, jāteic, visi godam tika galā ar svarīgo uzdevumu un nodeva vērtīgo guvumu muzeja glabāšanā.

Pasākuma laikā bija apskatāma izstāde ar Krišjāņa Barona un viņa līdzgaitnieku – Friča Brīvzemnieka un Henrija Visendorfa biogrāfijām. Tāpat varēja noskaidrot, kas bijuši tie čaklie ļaudis, kas no Dundagas bija iesūtījuši tautas dziesmas dainu krājējiem un kārtotājiem. Kā izrādās Dundagas devums krājuma izveidē bijis ļoti liels – 2901 dziesma, kas ir ceturtais lielākais skaits mūsdienu Kurzemes teritorijā un 13. lielākais Latvijā. Visvairāk dainu tolaik iesūtījuši Lielvārdnieki – 6126. Pasākuma noslēgumā visi varēja sasildīties ar karstu tēju un iestiprināties ar muzeja maizes krāsnī ceptiem pīrāgiem.

Pateicamies par līdzdalību un iesaistīšanos pasākuma organizēšanā pašvaldības saimnieciskajam dienestam, Dundagas kultūras pilij, Mārītei Jurčai, LFK fondu glabātājai un pētniecei Mārai Vīksnai par vērtīgu ziņu sagādāšanu, LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas un Misiņa bibliotēkas atsaucīgajiem darbiniekiem, mājiniekiem Guntai un Mārtiņam.

Uz tikšanos!
11.11.2015.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi->Rakstu arhivs   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Kas skolu atstājis nevaid palicis jo
   gudrs savā prātā nedz jo dievbijīgs
   un jo mīlīgs savā sirdī tas lai
   nevienam neteic ka skolā ir bijis jo 
   viņš tam namam padara kaunu.
Kārl Krauze
Proves raksti, 1844.
1
2
3