Lapas karte: Muzejs >> Notikumi

Notikumi

 
 
Šeit atradīsiet rakstus par dažādiem muzeja veidotiem notikumiem, kuru dalībnieks Jūs variet būt. Muzeja pasākumi notikuši ne tikai tepat skolas namā, arī Dundagā, Kolkā, Talsos, Ventspilī. Izstādes, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, talkas, plenēri - pulka dažādu piedzīvojumu iespējams muzejā. Jaunie stendi paver iespējas veidot ceļojošas izstādes, kas veltītas novada kultūrvēsturē nozīmīgiem notikumiem.
Vai Jūsu ideja, rosinājums var būt iesākums muzeja notikumam? Protams! Vairums muzeja notikumu ir sadarbības projekti. Uz satikšanos, radot un piedzīvojot jaunus notikumus!
Sofija Dravniece - 125. gadadiena
Šis gads ir Sofijas Dravnieces jubilejas gads - aprit viņas 125. gadadiena. Viņa ir īpaša un izcila personība - valodniece, Kubalu skolas skolniece, skolotāja un mācību pārzine.  Dzīvesgudrā dundadzniece ir pierakstījusi izvērstus un reizē detalizētus stāstus par dažādiem tematiem – par apgaismošanu, apģērbu, uzturu u. c. Tajos atspoguļota novada ļaužu dzīve un materiālā kultūra pārsvarā 20. gadsimta pirmajos gadu desmitos un tie ietver nozīmīgas liecības Dundagas novada kūltūrvēstures izzināšanai.

S. Dravniece savus atmiņas stāstus ir centusies rakstīt izloksnē, kādā runājuši viņas bērnības un agrās jaunības gados.

Arī S. Dravnieces veikums ir viena no bagātākajām apvidvārdu kartotēkām Ziemeļkurzemē.
26.06.2020.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Divi suņi pie kaula nepaliek draugi.
   Lēnas avis vienas kūtīs saderās.
   Tev būs tēvu un māti godā turēt.
   Rokas klēpī nepeln maizi.
   Pēc lietus atkal saule spīd.
Kārl Neiland
Proves raksti, 1845.
1
2
3