Lapas karte: Muzejs >> Notikumi

Notikumi

 
 
Šeit atradīsiet rakstus par dažādiem muzeja veidotiem notikumiem, kuru dalībnieks Jūs variet būt. Muzeja pasākumi notikuši ne tikai tepat skolas namā, arī Dundagā, Kolkā, Talsos, Ventspilī. Izstādes, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, talkas, plenēri - pulka dažādu piedzīvojumu iespējams muzejā. Jaunie stendi paver iespējas veidot ceļojošas izstādes, kas veltītas novada kultūrvēsturē nozīmīgiem notikumiem.
Vai Jūsu ideja, rosinājums var būt iesākums muzeja notikumam? Protams! Vairums muzeja notikumu ir sadarbības projekti. Uz satikšanos, radot un piedzīvojot jaunus notikumus!
Ernestam Dinsbergam 205
Janvāris ir Ernesta Dinsberga dzimšanas dienas mēnesis. Šajā laikā varam pieminēt viņa 205. gadskārtas jubileju. Sakarā ar to, šogad (siltajā laikā un sezonā ) Kubalu skolā - muzejā ir plānota izstāde par viņu. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par to.                              Ernests Dinsbergs (1816-1902)


Skolotājs, saimnieks, sabiedrisks darbinieks, rakstnieks un dzejnieks Ernests Dinsbergs dzimis 1816. gada 12. janvārī, pēc jaunā kalendāra - 24.janvārī Dundagas muižas Iernieku jeb Irbenieka mājās. Ir saimnieka brāļa Prica un Marijas dēls.

Ernestiņš 6 gadus vecs jau iemācījās lasīt. Dažus mēnešus viņam bija izdevība pamācīties pie mājskolotāja. Ernests tik daudz bija iemācījies rakstīt, ka varēja norakstīt no grāmatas un ar to bija jāpietiekas. Norakstīja Stendera “Augstas gudrības grāmatu” visu un vēl šo, to, kas tik gadījās pie rokas. Sāka arī dzejot un sadzejoja dažas mazas īsas garīgas dziesmiņas.

1833.gadā jaunais Dundagas muižas mācītājs paziņoja, ka tam vajagot kučieri. Mācītājs Ernestu pieņēma un, pazīdams par labu grāmatnieku, tam labprāt deva lasīt savas latviskās grāmatas un Avīzes.

1837.gada rudenī pa Mārtiņiem Kubeles mežasargam uzteica, ka tam pavasarī jāatstāj mājas, tāpēc ka tur nospriests skolu taisīt. Mācītājs Ernestam Dünsberģim nu skaidri pasludināja, ka tam tur būšot jāiet par skolmeisteri.
Vēl no oficiālās izglītības, Dinsbergam bija izdevība tikai pusgadu pamācīties Cīravas – Dzērves skolā.

1843.gada iesākumā jaunais skolas nams bija gatavs un tūdaļ pēc zvaigznes dienas Dünsberģis ar 60 skolēniem iesāka jo kārtīgi skolu turēt. Skolā nostrādāts ap 40 gadiem.*

* Latviešu kalendārs ar bildēm 1887., Jelgavā, Apgādāts un drukāts Zīslaka drukātavā. Ernsts Dünsberģis jeb kā tagad raksta Dünsberģa Ernsts.


Viņš bija autodidakts. Ir ne viena vien pirmizdevuma autors. Dinsbergam ir ražīgs darbu saraksts. Publicējies dažādos tā laika laikrakstos. Ir bijis dažādu biedrību biedrs, godabiedrs. Iedvesmojis latviešu tautas nozīmīgus darbiniekus – piemēram, Krišjāni Baronu. Dažos vārdos nevar par Dinsbergu pastāstīt un viņu noraksturot, bet ļoti labi viņa būtību atklāj turpmākie spēcīgie citāti:

“Bēru dienā advokāts J. Kreicbergs, “Vārda” redakcijas uzdevumā nolikdams vaiņagu runāja šādus vārdus: Viņš bija rakstnieks, kas gan nav atstājis klasiskus rakstu darbus, bet ko vairāk: klasisku censoņa dzīves paraugu, nevīstošu darbības priekšzīmi. Tas bija vīrs, nepiekusis dziņā pēc gaismas, nepieguris centībā pēc pilnības, stiprs cerībā uz gaismas uzvaru un spēcīgs Dieva paļāvībā. Tādēļ viņa zārks sludina mums trīs lietas, bez kurām visa mūsu dzīve būtu tikai tukša skaņa, tumša nakts ― ticību, cerību, mīlestību.”*
* Latvietis, Nr. 18, Trešdien, 1. Maijā, 1902. g.

“Neaizmirsīsim, ka Ernests Dīnsberģis bijis spoža zvaigzne pie mūsu kultūras debesīm īsi pirms lielās rīta ausās. Paldies Dievam, šis rīts ir tagad atausis, bet lai mums cieņā tās spožās zvaigznes, kas tautas agrākām paaudzēm bijušas ceļa rādītājas jauniem gaismas laikiem pretim.” *
* Jaunības Tekas, Nr.6 (01.06.1927). Kad gaisma aust, tad zvaigznes dziest. Līgotņu Jēkabs.
 
27.01.2021.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 
   Ātram zirgam piešu nevajaga.
   Deviņi amati desmitais bads.
   Iesākumā katrs darbs ir grūts.
   Baro nu suni, kad vilks lopos.

 
Ernst Lipenberg iz Jaunzemiem
Proves raksti, 1896.
1
2
3