Lapas karte: Muzejs >> Notikumi

Notikumi

 
 
Šeit atradīsiet rakstus par dažādiem muzeja veidotiem notikumiem, kuru dalībnieks Jūs variet būt. Muzeja pasākumi notikuši ne tikai tepat skolas namā, arī Dundagā, Kolkā, Talsos, Ventspilī. Izstādes, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, talkas, plenēri - pulka dažādu piedzīvojumu iespējams muzejā. Jaunie stendi paver iespējas veidot ceļojošas izstādes, kas veltītas novada kultūrvēsturē nozīmīgiem notikumiem.
Vai Jūsu ideja, rosinājums var būt iesākums muzeja notikumam? Protams! Vairums muzeja notikumu ir sadarbības projekti. Uz satikšanos, radot un piedzīvojot jaunus notikumus!
Dinsberga skolas salidojums

Kā jau norunāts, šogad pirmās septembra sestdienas pusdienlaikā (plkst. 12.00), 50 gadus pēc Dinsberga skolas slēgšanas, uz salidojumu pulcēsies skolēni un skolotāji. Programmā: salidojuma atklāšana, fotografēšanās, ieskats dažos skolas vēstures notikumos un pirms 130 gadiem tepat dzimušā Ludviga Adamoviča dzīvesgājumā, izstādes „Herberta Dorbes muzejs Dundagā” un „Dinsberga skola attēlos. Padomju laiks (1945.-1964.)”, muzeja un ciemiņu sarūpēts kopgalds un mūsu satikšanās prieks.

Uz tikšanos!
Muzeja vadītājs Ivars Abajs.


Daži Kubalu skolas vēstures notikumi.
Galvas rēķini. Atņemšana.

1824. gadā Dundagas pagasta Kaļķu ciema Antēs dzimis Fridrihs Mālbergs. Pabeidzot Irlavas skolotāju semināru, 1844.gadā F.Mālbergs sāk strādāt par palīgskolotāju Kubeles skolā pie Ernesta Dinsberga. Fridrihs Mālbergs ir viens no pirmajiem latviešu biedrības iniciatoriem (Rīgā, 1850). Rakstījis liriskus dzejoļus, fabulas, balādiskus dziedājumus. Pirmā latviešu poēma „Staburags un Liesma jeb: Veci un jauni laiki“ (1869) ir viņa darbs. Stāstā „Platā ēna“ (1885) pirmo reizi latviešu valodas leksikā sastopam vārdu „ainava“: „Bija jauks pavasara rīts. Rimts un rāms klusums valdīja pār lielo un skaisto Ainavas muižu, kā arī pār viņas jo plašajiem tīrumiem“.
 
Jau studiju laikā, 1859. gadā, iznāk Krišjāņa Barona sagatavotā grāmata par Baltijas ģeogrāfiju „Mūsu tēvzemes aprakstīšana“. Izdevuma pielikumā iekļautā „Latviešu zemes“ karte ir pirmais latviešu autora veikums kartogrāfijā. K.Barona sagatavotais „Latvju dainu“ izdevums (I sējums) ceļu pie lasītājiem iesāk 1894. gadā. Savās atmiņās Krišjānis Barons Kubeles skolu nosauc par savu „pirmo īsto skolu”.
 
Pirms 150 gadiem "par sarakstīšanos ar Krišjāni Valdemāru" trimdā (uz Jaunjelgavu) izsūta skolotāju Ernestu Dinsbergu.

„Jauktā kora dziedāšana ar pieaugušiem iesākās 1869. gadā, kad Gustavs Traubergs bija pārnācis no Irlavas semināra un iestājies pie Dinsberga tēva par palīgu.” Tā aizsākas kora darbība Dundagas pagastā.
 
1879. gadā Teodors Grīnbergs iesāk mācības Kubeles skolā. Pirmais Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps, LELB ārpus Latvijas arhibīskaps, Latvijas universitātes ārštata profesors, redaktors - izdevējs Teodors Grīnbergs (1870 - 1962) dzimis Dundagas pagasta Ģibzdes muižas Mazlejās.
 
Kubeles skolā, skolotāja Jaņa Adamoviča ģimenē 1884.gadā dzimis un vēlāk tepat skolā gājis Ludvigs Adamovičs: Latvijas Universitātes docents, dekāns, prorektors, Latvijas baznīcas vēstures pētnieks, teoloģijas doktors, “Latvijas Universitātes Rakstu” redaktors, LU Mācību grāmatu apgāda vadītājs, izglītības ministrs (1934.-1935.)
 
1889.gada 30. jūlijā skolas namā Ernests Dinsbergs svinēja sava amata 50 gadu jubileju un laulības zelta kāzas. „Viesi bija augsti un zemi no visām Kurzemes un Vidzemes malām un arī no Pēterburgas, Maskavas un tā vēl.” Pēc dievkalpojuma Dundagā, gaviļnieku pāri uz Kubeles skolu pavadījuši 42 rati ar svētku dalībniekiem. Priekšā jāja četri balti ģērbušies puisēni, sarkanbaltus karodziņus vicinādami.
 
1944.gada 6.oktobrī skolas telpās ievācas vācu karaspēks. Līdz nākamā gada februārim mācības notiek apkārtnes lauku mājās - Cielavās, Jaunbalsaros un Brīvmežos.

1949.gada 25.martā, mācību stundu pārtraucot, uz Sibīriju izsūta skolotāju Sofiju Dravnieci. Izsūtījumā kopā ar vecākiem jādodas skolas bērniem no Plintiņu, Uzkalniņu un Kubalu mājām.

1963./1964. mācību gadu pabeidz 38 skolēni.
1964.gada rudenī slēdz Dinsberga pamatskolu. Tās bijušie skolēni mācības turpina Dundagā.
02.09.2014.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
   
   Mācies priekš dzīves, bet ne priekš
   skolas.  Miers baro, nemiers posta.
   Ar stipru neej  lauzties, nedz ar
   bagātu tiesā. Ko sēsi, to pļausi
   Deviņi amati desmitais bads.
Karlis Biķ iz Kubelim
Proves raksti, 1896.
1
2
3